Sigorta Hasar Yansıtma Faturası Ve Muhasebe Kaydı

Sigorta Hasar Yansıtma Faturası Ve Muhasebe Kaydı

Firma envanterine kayıtlı aracımızın tamiri sigorta kapsamında yapılmış ve servis tarafından aşağıdaki şekilde fatura düzenlenmiştir.

Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
— 09.10.2019 —
770.XX.XXX Genel Yönetim Giderleri 4.500,00
191.XX.XXX İndirilecek KDV 810,00
329.XX.XXX Diğer Ticari Borçlar 5.310,00
Araç Onarım Muhasebe Defter Kaydı

Onarım faturasında belirtilen tutarlar esas alınarak aynen ilgili sigorta firması adına düzenlenecek faturaya aktarılır. Sigorta firmasına düzenlenecek faturada Hasar Dosya Numarası ve onarım faturasında yer alan Araç Plakası, Firma Unvanı, Fatura Tarihi, Fatura Numarası bilgileri referans verilerek gerekli açıklamalar yapılır.

Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
— 18.10.2019 —
136.XX.XXX Diğer Çeşitli Alacaklar 5.310,00
391.XX.XXX Hesaplanan KDV 810,00
679.XX.XXX Diğer Olağandışı Gelir Ve Karlar 4.500,00
Yansıtma Faturası Muhasebe Defter Kaydı

Sigorta firmasının ödemeyi firmamıza yapması durumunda

Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
— 19.10.2019 —
102.XX.XXX Bankalar 5.310,00
136.XX.XXX Diğer Çeşitli Alacaklar 5.310,00
Sigorta Firması Gelen Ödeme Muhasebe Defter Kaydı

Firma banka hesabına gelen tazminat tutarı aracın onarımını üstlenen firma hesabına gönderildiğinde;

Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
— 19.10.2019 —
329.XX.XXX Diğer Ticari Borçlar 5.310,00
102.XX.XXX Hesaplanan KDV 5.310,00
Onarım Firmasına Gönderilen Ödeme Muhasebe Defter Kaydı

Bazı durumlarda sigorta firması ödemeyi doğrudan onarım firmasına yapabilir. Bu durumda sigorta firmasının ödeme yaptığına dair alınacak yazıya istinaden düzenlenecek virman fişi ile her iki cari karşılıklı olarak kapatılabilir.

Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
— 19.10.2019 —
329.XX.XXX Diğer Ticari Borçlar 5.310,00
136.XX.XXX Diğer Çeşitli Alacaklar 5.310,00

SMMM Eyüp Koç – 1e1 Muhasebe.Com