Yeniden Değerleme Oranı İle Hesaplama Nasıl Yapılır..

Yeniden Değerleme Oranı İle Hesaplama Nasıl Yapılır..

TÜİK verilerine dayanarak belirlenen 2018 yılı yeniden değerleme oranı 30.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 503 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, % 23,73 olarak ilan edildi.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu mükerrer 123 madde 2 nolu fıkrada Temmuz 2018 den önceki hali ile Bakanlar kurulunda sonrasında Cumhurbaşkanına devredilen yetki kullanılmaz ise gelir vergisi tarifesi, vergi ceza tutarları, damga vergisi ve harç tutarları olmak üzere birçok maktu vergi ve harç tutarları bu oranda artırılacaktır.

Aynı kanun maddesinde bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.

Örnek Hesaplama İle 2019 Yılına ait bir kaç maktu tutarı birlikte hesaplayalım.

2019 Vergiden İstisna Yemek Bedelli

2018 Yemek Yardımı Bedeli= 16,00 TL

Yeniden Değerleme= 16,00 X  23,73% = 3,80 TL Artış

Yüzde 5 Sınırı = 16,00 X 5,00% = 0,80

Yüzde 5 i aşmayan küsürat dikkate alınmadığında 2019 Yılı yemek yardımı bedeli 3,0 TL artışla 19,00 TL olacaktır.

2019 Konut Ve Meskenlerde Kira Geliri İstisnası

2018 Mesken Kira Gelirlerinde İstisna = 4.400,00 TL

Yeniden Değerleme = 4.400,00 X 23,73% = 1.044,12 TL artış

Yüzde Beş Sınırı = 4.400,00 X 5,00% = 220,00 TL

Yüzde 5 i aşmayan küsürat dikkate alınmadığında 2019 Yılı Mesken Kira Gelirlerinde İstisna tutarı 1.000,00 TL artışla 5.400,00 TL olacaktır.

2019 Beyanname Damga Vergisi

2018 Muhttasar Beyanname Damga Vergisi = 38,80 TL

Yeniden Değerleme 38,80 X 23,73% = 9,21 TL artış

Yüzde Beşlik Küsürat Sınırı = 38,80 X 5,00% = 1,94 TL

Yüzde beşi aşmayan küsürat dikkate alınmadığında 2019 Yılı Beyanname Damga vergisi tutarı 9,20 TL artışla 48,00 TL olacaktır.