Yıllık İzin hakkı

Yıllık İzin hakkı

Yaz döneminin gelmesiyle tüm firmalar çalışanlarının yıllık izin programını yapmaya başladılar. Çalışan personelin ise haklı olarak senelik izin süreleri konusunda merak ettikleri birçok soru var.

Bu yazımda kısa ve öz olarak çalışanların senelik izin hakları, uygulamaları ve birkaç küçük uyarıya yer vereyim istedim.

Öncelikle Yıllık izinin tanımından başlayalım. Yıllık izin, tüm çalışanların görev ve sorumlulukların türüne veya çalışanın statüsüne bakılmaksızın bir yıllık çalışma süresi sonunda hak ettiği anayasal dayanağı olan dinlenme süresidir. Çalışanın rızası olmadan ertelenemez bölünemez veya iptal edilemez.

İlgili yasayla bazı istisnalar haricinde daha eski çalışanın kıdem süresine göre daha fazla istirahat etmesi amaçlanmıştır.

Kıdem süresine göre yıllık izin süreleri;

A) 1 Yıl ile 5 Yıllık (5 Yıl dahil) kıdem süresi olan personele 14 Gün

B) 6 Yıl İle 14 Yıllık (14 Yıl dahil) Kıdem süresi olan personele 20 Gün

C) 15 Yıl dahil fazla kıdem süresi olan personele 26 Gün

senelik izin kullandırılır.

Hemen yukarıda bahsettiğim istisnalara ve uyarılara değinmek gerekirse,

  • 18 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük personel için senelik izin süresi, çalışanın kıdem süresine bakılmaksızın 20 günden az olamaz.
  • Çalışana hak tanınmış haftalık izin günleri ve resmi tatil günleri senelik izin günlerine ilave edilir.

Şöyle ki haftalık izin günlerinden sadece Pazar gününü anlamamak gerekiyor çalışan personele Cumartesi ve Pazar olarak iki günde hafta tatili verilmiş olabilir bu durumda senelik izin süresine isabet eden Cumartesi ve Pazar günleri senelik izin günlerine ilave edilir.

  • Senelik izin günlerinde çalışmak yasaktır.

Bu durum izinli sürelerinizde hak ettiğiniz ücretin ödenmemesine ve hatta işverenin istemesi durumunda iş akdinizin tazminatsız olarak haklı feshine yol açabilir. Senelik izinde çalışmak yasa ile tanımlanan bu hakkın doğasına aykırıdır. Senelik izinde amaçlanan çalışanın hem fiziksel hem de ruhen dinlenmesidir.

  • Yıllık izin süresi en az 10 Gün olmalıdır.

Yıllık izin süresi çalışanın rızası olması şartı ile en fazla üç defada kullandırılır. Bu süreler 10 günden aşağı olamaz.

  • Yol izni hakkınızı isteyebilirsiniz

Çalışanların yıllık izinlerini bulundukları yerin dışında geçireceklerini belgelendirmeleri halinde yolda geçirecekleri süreler için 4 güne kadar ücretsiz izin kullanabilirler.

  • Yıllık izinden önce ücret alınabilir.

Yıllık izinize başlamadan önce izin dönemine ait ücretinizi peşin veya avans olarak alabilirisiniz.

  • İşten ayrılan personelin yıllık izin ücreti ödenmek zorundadır.

İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde  işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti  üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir.

  • Sigorta primleri ödenmeye devam eder.

Çalışanın yıllık izin süreleri içerisinde tüm sigorta kollarına ait prim ödemeleri devam eder.

SMMM Eyüp Koç