Yurt Dışı Google Veya Facebook Faturaları Muhasebe Kaydı

Yurt Dışı Google Veya Facebook Faturaları Muhasebe Kaydı

Google Facebook İnstagram gibi sosyal medyada ve diğer internet platformları üzerinden Türkiye’de yayınlanması ve yararlanması kaydı ile reklam hizmetleri alımlarına ait faturaların muhasebe kaydı ve beyanı;

Reklam hizmeti Alım Fatura Tutarı : 1,000,00 EUR

Dış Iskonto yöntemi ile hesaplanacak KDV Tutarı: 1.000,00 EUR X 18% = 180,00 EUR

1 EUR X 3,9100 TL (Merkez Bankası Döviz Alış kuru)

1.000,00 EUR = 3.910,00 TL

Muhasebe Kaydı;

Hs. NoHs. Açıklaması Borç  Alacak 
760Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri3.910,00 
191İndirilecek KDV 703,80 
       329       Diğer Ticari Borçlar 3.910,00
       360       Ödenecek vergi ve Fonlar 703,80   
24.06.2017 Tarihli V12345 Nl. Facebook reklam Alım Hizmet Faturası

Kayıtlara alınan KDV Tutarı ilgili dönemde 1 Nolu KDV Beyannamesi ile indirim konusu yapılması ve katma değer vergisi sorumlu sıfatıyla 2 Nolu KDV beyannamesi ile beyan edlip ödenmesi gerekir.


SMMM Eyüp Koç