Yurt Dışı Google Veya Facebook Faturaları Muhasebe Kaydı

Yurt Dışı Google Veya Facebook Faturaları Muhasebe Kaydı

Google Facebook İnstagram gibi sosyal medyada ve diğer internet platformları üzerinden Türkiye’de yayınlanması ve yararlanması kaydı ile reklam hizmetleri alımlarına ait faturaların muhasebe kaydı ve beyanı;

Reklam hizmeti Alım Fatura Tutarı : 1,000,00 EUR

Dış Iskonto yöntemi ile hesaplanacak KDV Tutarı: 1.000,00 EUR X 18% = 180,00 EUR

1 EUR X 3,9100 TL (Merkez Bankası Döviz Alış kuru)

1.000,00 EUR = 3.910,00 TL

Muhasebe Kaydı;

Hs. No Hs. Açıklaması  Borç   Alacak 
760 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri 3.910,00  
191 İndirilecek KDV  703,80  
       329        Diğer Ticari Borçlar   3.910,00
       360        Ödenecek vergi ve Fonlar   703,80   
24.06.2017 Tarihli V12345 Nl. Facebook reklam Alım Hizmet Faturası

Kayıtlara alınan KDV Tutarı ilgili dönemde 1 Nolu KDV Beyannamesi ile indirim konusu yapılması ve katma değer vergisi sorumlu sıfatıyla 2 Nolu KDV beyannamesi ile beyan edlip ödenmesi gerekir.


SMMM Eyüp Koç