BES Katkı Payı Muhasebe Kaydı

BES Katkı Payı Muhasebe Kaydı

 Zonunlu Bireysel Emeklilik ile işçi maaşından kesilerek işveren tarafından emeklilik şirketi hesabına ödenecek otomatik katılım paylarının tahakkuk ve ödeme işlemlerinin muhasebeleştirilmesi

4/a Sigortalı İşçi Ücret Bordrosu

Hesap KoduHesap AçıklamasıBorçAlacak
770GENEL YÖNETİM GİDERLERİ3.134,04
770.01.001Brüt Ücret2.558,40
770.01.002İşveren SGK Primi524,47
770.01.003İşveren SGK İşsizlikPrimi51,17
136DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR191.88
136.01.001Asgari Geçim İndirimi191,88
335PERSONELE BORÇLAR1.944,90
335.01.001Ödenecek Net Ücret1.944,90
360ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR345,62
360.01.001Gelir Vergisi134,32
360.01.002Damga Vergisi19,42
361ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ959,40
361.01.001SGK İşçi Ve İşveren Primi882,65
361.01.002SGK İşçi Ve İşveren İşsizlik Primi76,75
369ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER76,00
369.01.001Zorunlu BES Katılım Fon Katkı Payı76,00

 

Ücret Ödemesi Muhasebe kaydı:

Hesap KoduHesap AçıklamasıBorçAlacak
335PERSONELE BORÇLAR1.944,90
335.01.001Ödenecek Net Ücret1.944,90
102BANKALAR1.944,90
102.01.001A Bank1.944,90

 

Emeklilik şirketine aktarılıcak BES Katkı Payı ödemesi;

Hesap KoduHesap AçıklamasıBorçAlacak
369ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 76,00
369.01.001Zorunlu BES Katılım Fon Katkı Payı 76,00
102BANKALAR
76,00
102.01.001A Bank 76,00

 

36. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

İşletmenin sorumlu veya mükellef sıfatıyla, ödeyeceği vergi, resim, harç, kesinti, sigorta primi, sendika aidatları, icra taksitleri ve benzeri borçlarının izlendiği hesap grubudur.

369. ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

Özel bölümlerinde tanımlananlar dışında kalan yükümlülüklerin izlendiği hesaptır.

İşleyişi : Tahakkuk ettirilmesini gerektiren olaylar ve işlemler ortaya çıktıkça anılan hesaplar alacaklanır, ödemeler yapıldıkça borçlanır.


SMMM Eyüp Koç / 1e1 Muhasebe.Com