BES Katkı Payı Muhasebe Kaydı

BES Katkı Payı Muhasebe Kaydı

 Zonunlu Bireysel Emeklilik ile işçi maaşından kesilerek işveren tarafından emeklilik şirketi hesabına ödenecek otomatik katılım paylarının tahakkuk ve ödeme işlemlerinin muhasebeleştirilmesi

4/a Sigortalı İşçi Ücret Bordrosu

Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 3.134,04
770.01.001 Brüt Ücret 2.558,40
770.01.002 İşveren SGK Primi 524,47
770.01.003 İşveren SGK İşsizlikPrimi 51,17
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 191.88
136.01.001 Asgari Geçim İndirimi 191,88
335 PERSONELE BORÇLAR 1.944,90
335.01.001 Ödenecek Net Ücret 1.944,90
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 345,62
360.01.001 Gelir Vergisi 134,32
360.01.002 Damga Vergisi 19,42
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 959,40
361.01.001 SGK İşçi Ve İşveren Primi 882,65
361.01.002 SGK İşçi Ve İşveren İşsizlik Primi 76,75
369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 76,00
369.01.001 Zorunlu BES Katılım Fon Katkı Payı 76,00

 

Ücret Ödemesi Muhasebe kaydı:

Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
335 PERSONELE BORÇLAR 1.944,90
335.01.001 Ödenecek Net Ücret 1.944,90
102 BANKALAR 1.944,90
102.01.001 A Bank 1.944,90

 

Emeklilik şirketine aktarılıcak BES Katkı Payı ödemesi;

Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak
369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER  76,00
369.01.001 Zorunlu BES Katılım Fon Katkı Payı  76,00
102 BANKALAR
76,00
102.01.001 A Bank   76,00

 

36. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

İşletmenin sorumlu veya mükellef sıfatıyla, ödeyeceği vergi, resim, harç, kesinti, sigorta primi, sendika aidatları, icra taksitleri ve benzeri borçlarının izlendiği hesap grubudur.

369. ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

Özel bölümlerinde tanımlananlar dışında kalan yükümlülüklerin izlendiği hesaptır.

İşleyişi : Tahakkuk ettirilmesini gerektiren olaylar ve işlemler ortaya çıktıkça anılan hesaplar alacaklanır, ödemeler yapıldıkça borçlanır.


SMMM Eyüp Koç / 1e1 Muhasebe.Com